הצוות של אפקטיב פי. מ. הטמיע בפרק זמן קצר ובתנאי לחץ תהליך של תכנון ובקרה מוסדר, ברמה מקצועית גבוהה

מכתב המלצה. 
לראשונה בחברתנו נשכר צוות לצורך קידום  תהליך של PMO. הצוות שנשכר למטרה זו הוא אפקטיב פי.אם. הצוות הטמיע בפרק זמן קצר ובתנאי לחץ  תהליך של תכנון ובקרה מוסדר, ברמה מקצועית גבוהה תוך שימוש  בכלים הנכונים לניהול לוחות זמנים ומשימות. הצוות עשה זאת בשיתוף פעולה מלא עם אנשי בארגון ועם קבלני משנה. התהליך איפשר לארגון לראות את התמונה הכללית של הפרויקט ולזהות פערים בין המצב הרצוי למצב הקיים,לאתר חריגות במהירות ולטפל בהן באופן יעיל. כתוצאה מכך הצלחנו לשמור על מסגרת הפרויקט. כמו כן, צוות PMO הינו חלק חשוב  בארגון בכך שהטמיע נושאים כמו משמעת, סדר ויחסי אנוש מעולים. 
קובי ולדמן
VP Operations
Landa Corporation

No Comments
Leave a Comment