Stockton

רצינו להודות על המקצוענות, על החשיבה ארוכת הטווח, על היכולת ליצור יחסי עבודה מעולים, ועל יכולת העבודה בצוות.

הנדון –מכתב המלצה אפקטיב פי.מ.

לחברת אפקטיב פי.מ. הגענו לאחר שהחלטנו להטמיע כלי ארגוני. לאחר המפגש עם רימה שלמן, מנכ"לית החברה, הבנו כי השינוי אותו אנו מחפשים טמון במקום אחר. בתהליכי העבודה.
התחלנו מהבסיס החשוב שהוא הגדרת תהליך הPLC-, המשכנו עם הקמת משרד PMO והטמעת תהליכים לניהול פרויקטים כולל הטמעת כלים  (MS Projectו-Sharepoint), תבניות, דוחות ומעגל בקרה.
היום, אנחנו נמצאים במקום אחר, הרבה יותר מגובשים, קודם, לא היינו מודעים למורכבות הפרויקטים שלנו. עכשיו ,אנו רואים את התמונה הכוללת של כלל הפרויקטים בארגון, ויכולים לזהות  בעיות מראש  ולנווט את ההשקעה בפרויקטים אסטרטגיים.
מה מבדיל את הצוות של אפקטיב פי.מ.?

  • הבנת הצרכים העסקיים
  • יכולת כל הזמן לקדם את התהליכים בחברה לשלב הבא.
  • יכולת לזהות סוגיות לטיפול
  • פתרון מלא: הגדרת תהליכים לניהול הפרויקטים, הטמעה ופיתוח כלים והכשרת מנהלים.

רצינו להודות על המקצוענות, על החשיבה ארוכת הטווח, על היכולת ליצור יחסי עבודה מעולים, ועל יכולת העבודה בצוות.
ולאחל לכם המון הצלחה בהמשך הדרך, אני סמוך ובטוח שכל חברה עמה תעבדו תצא נשכרת.


זיו תירוש
מנכ"ל,
סטוקטון

No Comments
Leave a Comment