2nd article image_b
ניהול פרויקטים ושקר
 • Posted:
 • 17/06/2014
 • Comments:

  2

בא אלינו לחברה לקוח, מנכ”ל ובעלים של חברה מכובדת, נקרא לה בשם דמיוני “אופקים”. בן אדם עם כריזמה, קרוב לגיל 50 +, מתוח וחסר סבלנות. מתלונן שהפרויקטים כל הזמן באיחור, אנשים בלחץ, הוא בלחץ, לקוחות על סף איבוד סבלנות. הבן אדם לא ישן הרבה, רואים זאת על פניו..

מתחילים לחקור את המצב איתו ועם אנשים נוספים בארגון.
בשיחות מתגלה מצב די טיפוסי למציאותנו הלחוצה. אנשי המכירות בברכת ההנהלה מתחייבים לפרויקטים ללא שום בדיקת יכולות של הארגון לעמוד בהתחייבויות. מנהלי הפרויקטים מקבלים הוראה מלמלה לגבי יעדי תקציב ולוחות זמנים, מקללים את כל העולם ומתחילים את הפרויקט שמאחר טרם התחלתו.
כולם (ואני מתכוונת לזה) יודעים שלא נצליח (ההנהלה, מנהל הפרויקט, הצוותים) אך בכל ישיבת סטטוס מציגים את הפער (שגודל מפעם לפעם) מהתכנון וההנהלה צועקת על מנהל הפרויקט, הוא על צוות הפרויקט וכל זה למה? על מנת שיעבדו קשה יותר ואולי יקרה נס ובכל זאת נגיע בזמן.
במצב רגיל, היינו מטמיעים שיטה לתכנון ובקרה של הפרויקטים, אך פה זה לא מספיק.
בבסיס הבקרה נבחן הפער בין המצב הנכון המתוכנן לבין המצב הנוכחי. צריכה להיות הסכמה משותפת ארגונית של מה זה “נכון” וזאת מטרה של קביעת יעדי הפרויקט. במציאות של שקר טוטאלי כלל ארגוני אין הסכמה מהו נכון – לכל אחד בראש יש את הסטנדרטים שלו איך הפרויקט הזה היה אמור להתבצע אם המצב היה תקין, באיזה מסגרת זמן וכסף כי אף אחד לא מאמין ביעדי הפרויקט שהוכרזו על ידי ההנהלה. כולם מתלוננים במסדרון ש”המלך הוא עירום” אבל אף אחד לא מעיז לעצור את ההצגה.
כולם משחקים בהצגה זאת, כולם משקרים. מתאמצים בכאילו אבל מי ירצה להתאמץ כאשר היעד אינו ריאלי ואחרי פרויקט זה יגיע פרויקט דומה באופיו.
עצוב. בטווח ארוך שקר זה מפרק את הארגון, המצב של כאוס גדל, אנשים עובדים ללא מוטיבציה, מתעסקים המון בהצדקת האיחורים, חלק ניכר של הזמן הניהולי מתבזבז על כיבוי שריפות ומיקרו מנג’מנט בניסיון להקפיץ משאבים מפרויקט לפרויקט ואין אוויר לנשימה והנה עוד פרויקט מגיע…
אז מה עושים?
זה מה שאמרנו למנכ”ל – אתה צריך להוביל את המהלך של אמירת האמת גם החוצה וגם פנימה. אתה צריך לערב את אנשי הביצוע בהערכת המאמץ ולכבד את המילה שלהם. צריך לשנות את התרבות הארגונית וזה לא דבר פשוט. צריך להתרכז בפרויקטים אסטרטגיים ולדעת להגיד “לא” ללקוחות. במקביל אנו נבנה תהליך אחיד לניהול פרויקטים כך שיהיה לך דשבורד מנהלים ותוכל להחזיק האצבע על הדופק של הארגון.
המנכ”ל הסכים ללא שמחה רבה אבל הסכים, חצי שנה לאחר מכן הוא התחיל לחזור הביתה בשעות נורמליות..מוכר?

2 Comments
Gapal

2015-07-11 13:45:17 Reply

That kind of thkiinng shows you’re an expert

  rimma

  2015-10-12 11:37:47 Reply

  Thanks a lot Gapal!

Leave a Comment